www.tenderdirect.com.myEnglish Version
Home   Faq   Isi Kandungan   Hubungi Kami   Bantuan
  Pemilik   Kontraktor   Kerajaan   Korporat   Pemasaran
 
 
Indeks Penyelesaian Untuk Pemilik perkhidmatan Untuk Kontraktor
 
 
 
 
RUANG LAYAR 
Prakata
� Bagaimana Ia Berfungsi
Sampel Permintaan
Perihal Kami
Hubungi Kami
Syarat Penggunaan 

Daftar Sekarang

 

Bagaimana Ia Berfungsi
TenderDirect menyediakan aplikasi serta peralatan untuk para pemilik menguruskan operasi harian tender.

Setiap hari, kakitangan anda dapat memasukkan sendiri ringkasan, butiran informasi, pra-kualifikasi, pembetulan dan penganugerahan tender. Tender-tender ini akan dijejak dari saat ia dicipta sebelum pengurusan tender dilakukan bagi mendapatkan status informasi di mana-mana sahaja pada bila - bila masa sahaja.

Setiap pemberitahuan tender akan disahkan oleh pengurus dan penyelia sebelum ia dihantar ke dalam Pangkalan data.  Dalam pada itu, satu Surat Akuan Digital (daripada Pintu Amanah/Dimeterai) akan dikeluarkan dan disertakan bersama- sama tender. Ini adalah untuk memastikan keselamatan para pemilik dan anda, iaitu tidak ada satu tender pun boleh diubah sewenang-wenangnya.

Apabila tender anda sudah diterbitkan, sistem Penyiaran TenderDirect akan mengambil alih proses tender anda seterusnya. Sistem ini akan mengisih, mengkategori dan menghantar tender mengikut spesifikasi dan sasaran kontraktor. Para kontraktor boleh memilih untuk menerima tender melalui e-mel, faks, protokal tanpa wayar ataupun laman web. Keseluruhan proses ini adalah secara automatik, iaitu tiada lagi kekalutan atau pembayaran kos pengiklanan di dalam suratkhabar.


 
  Syarat Penggunaan | FAQ | Isi Kandungan | Hubungi Kami | Bantuan
 
  Copyright � 2000/2001 TenderDirect Sdn. Bhd./TenderWorks Sdn. Bhd. All Rights Reserved.
Address: 12A13,Level 12A, Plaza Permata, Jalan Kampar, 50400 Kuala Lumpur. Tel: 03-4042 8866 Fax: 03-4042 1099